midbar-rashi

תופעת ההתמכרויות בארץ ובעולם וההתנהגות האנטי חברתית עולה מידי שנה.
ישנם יותר ויותר בני נוער שנחשפים לסמים, ופוגעים בעצמם, במשפחתם ובחברה.
הפתרונות המוסדיים הקיימים נותנים מענה חלקי לתופעות קיצוניות אלו.
ולעיתים קיימת תחושה של חוסר-אונים בקרב גורמי הרווחה.

 

הפרויקט

מחקרים רבים מראים את השפעתם הייחודית של היציאה לשטח והצורך בהישרדות ככלי טיפולי
על בני הנוער. עמותת מל"ח הארץ החליטה, לאחר לימוד וניסיון ממקומות אחרים בעולם, להקים
את "פרויקט מדבר". הפרויקט נותן תקווה חדשה לבני הנוער שכיום כל הגורמים הקיימים התייאשו מהם.

 

שלבי הפרויקט

א. שלב השטח
במשך כ- 6 חודשים יועמדו הנערים והנערות, בהדרגה, במצבי קיצון שאיתם יאלצו להתמודד;
ילמדו לבנות מודעות למצבם, לחזק את רצונם ולדעת לקבל החלטות חיוביות ובריאות. שלב זה
יתקיים באיזור מוגדר בנגב.

ב. חווה חקלאית פרודוקטיבית
לאחר השלב הראשוני, הנערים יקימו חווה ויפעילו אותה במך כשנה.
במהלך שנה זו נעסוק איתם בהמשך עיצוב האישיות דרך מוסר עבודה,
יכולת עבודה קבוצתית ויצור חקלאי עסקי.

ג. מכון גבוה להכשרה מקצועית
לאחר שני השלבים הראשונים, הנערים כבר מוכנים לחיים,
אך הם צריכים מקצוע. בשלב זה ירכשו החניכים מקצועות
ומיומנויות (השלמת בגרויות, הכנה לצבא, תעודות בתחומי
מקצוע מעשיים ואף תארים אקדמיים.

>> להרחבה על שלבי הפרויקט

 

אוכלוסיית היעד

• תכנית לנפגעי סמים והתמכרויות - מיועדת לנוער וצעירים נפגעי סמים ו\או אלכוהול.
• תכנית להתנהגויות אנטי חברתיות - מיועדת לנוער וצעירים בעלי התנהגות אנטי חברתית.

 

נשמח שתיצרו איתנו קשר
לפרטים ותרומות: 04-6600010

 

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם :

תפריט לנוחיותך :

עמותת מל"ח הארץ הינה עמותה ללא מטרות רווח

12

13

10

Go to top