השיטה שלנו – "טבע האדם"11

מודל "טבע האדם" משלב מספר כלים על מנת לחולל את השינוי:

א. רכישת מודעות עצמית וסביבתית – תנאי הכרחי לשינוי
ב. עבודה על פי תוכנית מטרות
ג. נקודות מובנות לעצירה והתבוננות פנימית
ד. טבע תרפיה – שימוש בשטח ככלי טיפולי על מנת לשקף / להעצים/ להתייחס אל קבוצת השווים.
ה. המודל הינו תהליכי ופועל במקביל למעגל השינוי

 

טבע האדם

מודל מבוסס על תכנית מטרות שהמשתתפים מחויבים לה והצוות מכוון את הקו הטיפולי אליה .
תכנית המטרות מעבירה למשתתפים את מלוא האחריות על עצמם ועל הצעדים שעליהם לעשות כדי להשיג את מטרותיהם.
עבודה ללא מטרות ברורות ומדידות יוצרת תחושת אי הצלחה וזלזול בתוכנית.
על המטרות להיות התנהגותיות ומדידות, ההצלחה צריכה להיות משתנה ברור.
קביעת המטרות נעשית בשיתוף פעולה עם המשתתפים ומכאן גם מחויבותם להתמדה
המודל המוצע הוא מערכת של: “win-win” עמידה במטרות מביאה להצלחה ומעלה את הדימוי העצמי. עמידה חלקית במטרות מנותבת ל"חסמי הצלחה" ומשקפת את הצורך בשינוי על מנת להצליח.
מידת ההצלחה היא המשוב.

 

נקודות מרכזיות

• שינוי כתהליך – על פי מעגל השינוי

• שת"פ בתוך הצוות ובין הצוות לנוער

• רכישת מודעות כתנאי לשינוי

• הצבת מטרות התנהגותיות ברורות ומדידות

• יצירת מצבים הדורשים התמודדות ואחריות אישית ע"י סדנאות שטח – טבע תרפיה

• עבודה קבוצתית המבוססת על "קבוצות שלד" קבועות

• עבודה פרטנית

• נקודות עצירה קבועות לצורך בחינה של ההתקדמות למטרות

 

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם :

עמותת מל"ח הארץ הינה עמותה ללא מטרות רווח

12

13

10

Go to top